00:00 - 09. juni 2017

En kritikk av menneskerettighetene

Vi må fremheve hva vi alle har en plikt til å bidra med, og ikke bare hva vi alle har en rett til å motta, mener Holbergprisvinneren Onora O’Neill.

Skeptiker: Årets vinner av Holbergprisen, Onora O’Neill har uttrykt skepsis til hva hun kaller «menneskerettighetskulturen», men også gitt vektige bidrag til hvordan universelle menneskerettigheter kan begrunnes. FOTO: Martin Dijkstra / Holbergprisen

Deler av menneskerettighetsdiskursen er ifølge Onora O’Neill kun retorikk som tilslører mer enn den klargjør. Menneskerettigheter er tomme såfremt man ikke har angitt hva som kreves for at de skal bli tilfredsstilt og hvem man kan kreve det av. ­Samtidig har hun kritisert «menneskerettighetskulturen» for å være passiviserende og for å underslå de moralske pliktene vi har overfor hverandre.

Rettferdighetsproblematikk går som en rød tråd gjennom store deler av forfatterskapet til årets vinner av Holbergprisen, Onora O’Neill. Hun har foretatt en kritisk undersøkelse, i ordets kantianske forstand, av hva som er holdbart i vår forståelse av rettferdighet og hva som ikke er det. Hun har uttrykt skepsis til hva hun kaller «menneskerettighetskulturen», men også gitt vektige bidrag til hvordan universelle menneskerettigheter kan begrunnes.

Det har vært en tendens til å redefinere stadig flere interesser til rettigheter. O’Neill antar at hensikten med en slik utvidelse av rettighetene ofte er god, men at det dessverre vanner ut selve rettighetsbegrepet. Menneskerettighetsforkjempere har vært for raske med å erklære rettigheter og for langsomme med å definere korresponderende plikter. Som abstrakte størrelser er rettigheter tomme såfremt man ikke har angitt hva som kreves for at de skal være tilfredsstilt og hvem man kan kreve det av.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»