Annonse
00:00 - 09. juni 2017

En kritikk av menneskerettighetene

Vi må fremheve hva vi alle har en plikt til å bidra med, og ikke bare hva vi alle har en rett til å motta, mener Holbergprisvinneren Onora O’Neill.

Skeptiker: Årets vinner av Holbergprisen, Onora O’Neill har uttrykt skepsis til hva hun kaller «menneskerettighetskulturen», men også gitt vektige bidrag til hvordan universelle menneskerettigheter kan begrunnes. FOTO: Martin Dijkstra / Holbergprisen
Annonse

Deler av menneskerettighetsdiskursen er ifølge Onora O’Neill kun retorikk som tilslører mer enn den klargjør. Menneskerettigheter er tomme såfremt man ikke har angitt hva som kreves for at de skal bli tilfredsstilt og hvem man kan kreve det av. ­Samtidig har hun kritisert «menneskerettighetskulturen» for å være passiviserende og for å underslå de moralske pliktene vi har overfor hverandre.

Rettferdighetsproblematikk går som en rød tråd gjennom store deler av forfatterskapet til årets vinner av Holbergprisen, Onora O’Neill. Hun har foretatt en kritisk undersøkelse, i ordets kantianske forstand, av hva som er holdbart i vår forståelse av rettferdighet og hva som ikke er det. Hun har uttrykt skepsis til hva hun kaller «menneskerettighetskulturen», men også gitt vektige bidrag til hvordan universelle menneskerettigheter kan begrunnes.

Det har vært en tendens til å redefinere stadig flere interesser til rettigheter. O’Neill antar at hensikten med en slik utvidelse av rettighetene ofte er god, men at det dessverre vanner ut selve rettighetsbegrepet. Menneskerettighetsforkjempere har vært for raske med å erklære rettigheter og for langsomme med å definere korresponderende plikter. Som abstrakte størrelser er rettigheter tomme såfremt man ikke har angitt hva som kreves for at de skal være tilfredsstilt og hvem man kan kreve det av.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»
«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»