00:00 - 26. mai 2017

Konstruksjonen av penis

Foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

«The Conceptual Penis as a Social Construct» – det var tittelen på en vitenskapelig artikkel som forrige ble publisert i tidsskriftet Cogent Social Sciences. Artikkelen var imidlertid en fabrikert narrestrek etter modell av fysikeren Alan Sokals berømte bløff fra nittitallet. Sokal fikk i 1996 antatt en artikkel av ren svada i det ledende postmoderne tidsskriftet Social Text, noe som ble et omdreiningspunkt i debatten om postmoderne teori. Den nye bløffen er innrettet mot å henge ut moderne kjønnsforskning og består ifølge forfatterne av «3 000 ord med meningsløst vås»: «Nowhere are the consequences of hypermasculine machismo braggadocio isomorphic identification with the conceptual penis more problematic than concerning the issue of climate change», kan man for eksempel lese, ifølge Inside Higher Education. Og rasjonalistene og skeptikerne flirer nå igjen av kjønnsforskere. Men lureriet forteller mer om bløffmakerne enn om fagfeltet, ifølge kritikere som fremholder at Cogent Social Sciences ikke er et spesielt respektert tidsskrift. Og det er i tillegg et tidsskrift med «Open Access» hvor forfatterne selv betaler for å få artikler publisert. Kanskje avslører bløffen først og fremst problemer med denne publiseringsmodellen?

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»