Annonse
00:00 - 05. mai 2017

Kjetil Jakobsen: Vår franske åre

Frankrike er vårt nærmeste naboland, skriver Kjetil Jakobsen.

Annonse

Det franske valget er i noen grad et gjensyn med oss selv. Mye vi ser som typisk norsk, kommer fra Frankrike, og særlig blir den historiske arven synlig nå i mai, som åpner med den internasjonale kampdagen innstiftet på Arbeiderkongressen i Paris i 1889. Grunnloven av 17. mai var inspirert av franske revolusjonsforfatninger. Da det unge Norge skulle få eget flagg, valgte Stortinget trikolorens farger: Blått for frihet, hvitt for likhet og rødt for brorskap.

Trekk ved det franske samfunnet som virker fremmedartede når man ser landet gjennom angelsaksiske medier og engelsk språk, er velkjente nok hvis man legger disse brillene av seg og tenker som skandinav. For kommentatorer i The Guardian og The New York Times er det selvinnlysende at Frankrike umulig kan fungere når alle bedrifter av noen størrelse er enten statlige eller halvstatlige og skattene og avgiftene utgjør mer enn halve bruttonasjonalproduktet. Sett fra Norge er det ikke opplagt at det er her problemet ligger.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»