Annonse

Annonse

00:00 - 12. mai 2017

En vanlig forståelse av ordtaket om steken

Alle dommere mener det Martin Gedde-Dahl tror de mener: har du voldtatt noen, får du ta konsekvensen, som er straff.

Foto: Torstein Lillevik/ NTB Scanpix

I Morgenbladet 7. april tar Martin Gedde-Dahl under stikkordet «rettsvern» opp tre nylig avsagte dommer – to voldtektsdommer og en familievoldsdom. Han har reagert på formuleringer i dommene, som han ser som uttrykk for uheldige holdninger. Han konkluderer med at det er «en del dommere som rett og slett mener at om du er med på leken, får du tåle steken». Dette kaller på et forsøk på oppklaring.

Alle dommere mener det Gedde-Dahl tror de mener. En vanlig forståelse av ordtaket om steken, er at vi selv må ta konsekvensene av våre handlinger. Dette er nettopp hva dommere og domstoler driver med i straffesaker: har du voldtatt noen, får du ta konsekvensen, som er straff.

I alle sakene Gedde-Dahl nevner ble tiltalte domfelt, i voldtektssakene dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis fem og tre år (tre år og tre måneder etter anke) og i familievoldssaken til samfunnsstraff. Dette må vel bety at retten til ikke å bli voldtatt eller utsatt for relasjonsvold har rettens vern? De formuleringene kommentaren omhandler, er ikke knyttet vern eller ikke vern, men til utmålingen av straffen.

HER !

Annonse