Annonse
00:00 - 12. mai 2017

En gang til om norm for lærertetthet og forutsigbarhet

Annonse

På bakgrunn av egen studie er Edwin Leuven tydelig på at en norm for klassestørrelse ikke vil gi mer læring (Morgenbladet 31. mars). Vi mener at studien er solid, men den gir ikke grunnlag for så bastante konklusjoner (Morgenbladet 28. mars). Vårt argument er at studien utnytter en variasjon i klassestørrelse som er lite forutsigbar for skolene. Det gjør studien lite politikkrelevant fordi en norm for klassestørrelse kan gi skolene forutsigbarhet til å benytte de ekstra lærerressursene på en måte som gir mer læring. 

I sitt forsvar «Irrelevant kritikk» (Morgenbladet 5. mai) skriver Leuven at «Vi bruker bare variasjonen som gir varige forskjeller i gjennomsnittlig klassestørrelse gjennom hele grunnskolen.» Vi bestrider ikke at i studien er klassestørrelsen svært lik for et gitt kull på en skole gjennom hele grunnskolen, men det er variasjonen fra kull til kull på samme skole vi er opptatt av. Når klassestørrelsen varierer fra kull til kull, blir det liten forutsigbarhet til å utvikle en god praksis for undervisning i mindre klasser.

Neste år kan jo klassestørrelsen i første klasse være stor igjen. 

For eksempel, selv om klassestørrelsen for de nye førsteklassingene på en skole er liten (og det vil den være hele skoleløpet for disse elevene), er det vanskelig for skolen å sette i gang utviklingsarbeid for å tilpasse leseopplæringen i første klasse til mindre klassestørrelse. Neste år kan jo klassestørrelsen i første klasse være stor igjen. 

Derfor er vår kritikk relevant.

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved UiS Oddny Solheim Førsteamanuensis, Lesesenteret ved UiS.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

 

 

Mer fra Ideer