00:00 - 05. mai 2017

Drømmen om det perfekte mennesket

Aksel Braanen Sterri er jo bare én person, vil mange si, og han har heller ikke noen som helst formell makt. Alt dette er bare delvis riktig, skriver Lars Petter Grue.

Sosialdemokrater: Man behøver ikke se til Tyskland for å finne støtte for hygienetankegangen i politikken. Det holder med et tilbakeblikk på det norske og svenske sosialdemokratiet, viser Lars Petter Grue. Over: Lege og sosialpolitiker Karl Evang (1902–1981). Til høyre: Stipendiat og kommentator Aksel Braanen Sterri. Foto: NTB Scanpix og Ellen Lande Gossner

Fire år før han blir helsedirektør i 1938, utgir Karl Evang boken Rasepolitikk og reaksjon. I kapitlet «Socialisme og rasehygiene» skriver han: «Den tanke f. eks. å begrense antallet dårlige arvebærere, er en helt rasjonell tanke, som socialismen alltid har gått inn for.» Evang gir med dette sin tilslutning til den store gruppen av kunnskapsrike, progressive intellektuelle som har sluttet opp om den eugeniske bevegelsen som arbeider for å bedre befolkningshygienen. Bevegelsen ble etablert av Charles Darwins fetter, Francis Galton, i 1907.

Karl Evang har en visjon om at: «I det socialistiske plansamfund vil dette naturlig inngå som ledd i det forebyggende sundhetsarbeide.» I Evangs fremtidige plansamfunn vil befolkningshygienen spille en like viktig rolle som kjemien, fysikken, ingeniørvitenskapen og legevitenskapen.

Evang var medlem av den revolusjonære grupperingen Mot Dag da han skrev boken, men han var tilbake i Arbeiderpartiet i 1935, da Nygaardsvold dannet regjering og Mot Dag-bevegelsen ble nedlagt. De synspunktene som Evang ga uttrykk for, var ikke sære eller spesielle. Tvert imot var dette et tankesett han delte med sentrale personer både i og utenfor arbeiderbevegelsen. Eksempelvis uttrykte Martin Tranmæl lignende synspunkter da han på lederplass i Arbeiderbladet i 1935 skrev at det er de sunne og friske som burde få barn og at sveklinger ikke bør få barn. Andre, som arbeiderpartipolitikerne Aase Lionæs og Arne Skaug, gikk på sin side sterkt inn for å opprette en befolkningskommisjon i Norge på linje med Sverige og Danmark. Arne Skaug fremholdt at det ikke bare var antallet mennesker som er av betydning og interesse, men menneskenes kvalitet. Lignende synspunkter kom fra Arbeiderpartiets Oscar Torp så sent som i 1938. Da med tanke på det som allerede var i gang og under utvikling litt lenger sør i Europa.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»