00:00 - 05. mai 2017

Drømmen om det perfekte mennesket

Aksel Braanen Sterri er jo bare én person, vil mange si, og han har heller ikke noen som helst formell makt. Alt dette er bare delvis riktig, skriver Lars Petter Grue.

Sosialdemokrater: Man behøver ikke se til Tyskland for å finne støtte for hygienetankegangen i politikken. Det holder med et tilbakeblikk på det norske og svenske sosialdemokratiet, viser Lars Petter Grue. Over: Lege og sosialpolitiker Karl Evang (1902–1981). Til høyre: Stipendiat og kommentator Aksel Braanen Sterri. Foto: NTB Scanpix og Ellen Lande Gossner
Annonse