Annonse

Annonse

00:00 - 19. mai 2017

Bulldoserbegrepet «medikalisering»

Etterspørselen etter medisinske svar på aktuelle livsutfordringer øker. Kanskje vi trenger en diagnose for komplisert sorglidelse?

Bulldoser: Kultursosiologen Eva Illouz kaller begreper som raserer den sammensatte veven av et samfunnsfenomen for «bulldoserbegreper». Mye tyder på at «medikalisering» kan kvalifisere til en slik merkelapp. 
Fotoillustrasjon: Christian Belgaux, kildefoto: Getty

Det norske langrennsmiljøet ble i vinter gjenstand for internasjonal gransking. De ble riktig nok frikjent for misbruk av astmamedisin, her hadde praksis angivelig vært undermedisinering fremfor overmedisinering, men utvalget trakk i tvil om bruk av forstøverapparatet er etisk forsvarlig fordi det kan betraktes som en «medikalisering av idretten» som sender feil signal til unge utøvere.

Begrepet «medikalisering» er ment å fange inn et fremtredende trekk ved moderne vestlige samfunn: vitale menneskelige erfaringer og eksistensielle grensesituasjoner, som fødsel og død, smerte og lyst og lidelser og avvik – blir mer og mer forstått og behandlet medisinsk. Intuitivt reagerer mange når idrettsprestasjoner blir for kunstig frembrakt, men gir bruken av «medikalisering» noen ytterligere forklaringskraft her?

 

HER !

Annonse