00:00 - 28. april 2017

Totalt misforstått

I en kronikk i forrige uke gjør Andreas H. Bjercke spørsmålet om assistert reproduksjon om til en kjønnskamp mellom kvinner og menn, og knytter dette til tidligere innlegg om at gutter er tapere i utdanningssystemet. Også for noen år siden var populært å hevde at assistert reproduksjon vil føre til at menn blir overflødige og kanskje i fremtiden rett og slett vil dø ut som «art».

Dette er å føre debatten inn på et blindspor: De store spørsmålene ligger ikke i den norske lovgivingen og om enslige kvinner skal få adgang til fertilitetsbehandling, men i hva slags metoder for assistert reproduksjon man kan benytte i og utenfor Norge, i dag og i fremtiden.

Assistert reproduksjon handler ikke om en kamp mot menn. Barnløse kvinner ønsker barn, barnløse menn ønsker barn, mange barnløse par av alle kjønn ønsker barn, men alle kan ikke få. Spørsmål om surrogati splitter kvinner, men også menn, der mange går langt i å hevde at barneønsket er så sterkt og lidelsen så stor at surrogati må tillates. Det er ingen samlet feministisk front for en politikk på dette området, fordi det er et felt hvor kvinner ikke er i samme situasjon og har felles interesser.

Assistert reproduksjon handler ikke om en kamp mot menn.

Det er altså ingen kvinnebevegelse her som truer mannen som art, og påstanden om at kvinner holder på å organisere samfunnet etter den kvinnelige biologi, viser bare en total misforståelse av hva feminisme dreier seg om.

Jeg foreslår at debattanter i feltet engasjerer seg i kommersialiseringen og den globale trafikken med egg, sæd og embryo, hva det betyr for både kvinner og menn, og særlig kvinner i svært ulike posisjoner på dette markedet, heller enn å bekymre seg for at menn skal erstattes med nedfrosset sæd mens de må betale for barnetrygd og skoler.

Merete Lie er professor ved institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.