Annonse

Annonse

00:00 - 28. april 2017

Kunnskap om lærertetthet

Økt lærertetthet alene gir ikke mer læring, men hva om de ekstra lærerressursene benyttes til en mer kunnskapsbasert pedagogisk praksis?

Læring: Kronikkforfatterne deltar i prosjektet Two Teachers, som forsker på hva økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringen de første fire skoleårene kan gjøre for elevenes motivasjon, trivsel og læring. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Klassestørrelse har ingen ting å si for elevenes læring, konkluderer Professor Edwin Leuven (Universitetet i Oslo) i et intervju med Morgenbladet 31. mars. Han viser til egen forskning og sier den er politikkrelevant: For å få mer læring i skolen, hjelper det ikke å satse på flere lærere. Studien har sparket i gang nok en debatt om lærertetthet. Temaet engasjerer og provoserer – det er jo klart lærerne kan få til mer dersom de er flere, mener mange. Blant de tydeligste i debatten er Utdanningsforbundet, som ønsker en minstenorm for lærertetthet, og Civita, som mener det er lite kunnskapsbasert skolepolitikk å satse på økt lærertetthet.

 

Professor Leuven er en av Norges fremste samfunnsøkonomer. I studien har han sammen med Sturla Løkken (SSB) tatt utgangspunkt i en lov om maks 28 elever i hver klasse på barneskolen som gjaldt før 2002. Da kunne en liten økning i antall elever fra et kull til neste skape store endringer i klassestørrelsen. Denne variasjonen, som er knyttet til lærertetthet, benytter de til å vise at klassestørrelse ikke har noen betydning for om elevene senere tar høyere utdanning eller hvor mye de tjener. Dette samsvarer med flere andre studier som benytter samme metode og viser at klassestørrelse har lite å si for skoleresultater.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer