00:00 - 21. april 2017

Familieløse menn

Menn står i fare for å falle ut av den menneskelige reproduksjonen. Biologisk feminisme er en trussel mot likestillingen.

Trillepappa: Det er noe selvmotsigende i at kvinner søker seg en generell adgang til å ekskludere faren i en tid hvor menn som aldri før triller barnevogn og engasjerer seg i omsorgsarbeid, skriver Andreas H. Bjercke. Foto: Adam Angelides / Getty Images
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»