00:00 - 03. mars 2017

Strid om standardverk

Sosiologifaget diskuterer seg selv.

– Vi hører rykter om stridigheter innenfor sosiologien. Fortell!

– Det er ikke så voldsomme stridigheter, men i går var det et debattmøte på Litteraturhuset. Helt konkret dreide det seg om et bokverk, men mer grunnleggende ble det brukt til å stille spørsmål ved tingenes tilstand i faget sosiologi.

– Bakgrunnen for debatten var to innlegg i nettidsskriftet Sosiologen, skrevet av henholdsvis Rune Slagstad og deg. Du skriver at storverket Det norske samfunn, som du kaller fagets flaggskip, har vesentlige mangler. Hvilke?

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»