00:00 - 10. mars 2017

Lasse Midttun: God start for nykonservativt tidsskrift

Det er håp for American Affairs, skriver Lasse Midttun.

I forrige ukes Morgenbladet presenterte Tove Gravdal personene bak det nye tidsskriftet American Affairs, av mange sett på som et intellektuelt håp for konservatismen i Trumps tidsalder. Nå foreligger tidsskriftet, og spørsmålet er om det lever opp til forventningene.

For det første: Det er på tide med et nytenkende, konservativt intellektuelt produkt. Fordi den såkalte mainline eller movement-konservatismen i det Republikanske partiet har vært svært lite intellektuell i seg selv. I stedet har partiet hatt en håndfull udiskuterte ledemotiver og temaer: Nedbygging av føderal skattlegging og regulering, og styrking av den liberale verdensorden, begge deler først og fremst for å fremme næringslivsinteresser – at «Amerikas business er business» har vært så selvfølgelig at partiledere som Paul Ryan knapt trenger å si det. Men dette utfordres altså av American Affairs. Som det ble utfordret av Trump – til en viss grad.

Annonse