00:00 - 31. mars 2017

Kjetil Jakobsen: Oslo og utkantopprøret

Utkantene elsker Oslo, skriver Kjetil Jakobsen.

Utkantopprøret setter dagsorden i norsk politikk, som så ofte før, helt siden Søren Jaabæk reiste bøndene mot embetsmennene. Min gode historikerkollega Einar Lie foreslo et interessant perspektiv i Aftenposten på lørdag: Opprøret skyldes at ikke distriktene er spesielt undertrykte i Norge, tvert imot. Dypest sett er det muliggjort nettopp av distriktenes suksess, at de i Norge alltid har stått sterkt og blitt tatt godt vare på.

Observasjonen er riktig, tenker jeg, men sammenhengen er ikke helt som Lie foreslår. I realiteten er Norge en enhetsstat uten regionalt selvstyre. Det er sant at vi fikk lokaldemokrati allerede i 1837 og at valglovgivningen den dag i dag favoriserer utkantene. Distriktene har symbolsk makt i Oslo, noe som ytrer seg i at representantene sitter fylkesvis på Stortinget. Men ser man på hvor beslutninger treffes, og av hvem, er Norge et av de mest sentraliserte landene i Europa. Og slik har det vært lenge.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.