00:00 - 10. mars 2017

Edelmarxisten

Dag Østerberg var en individualistisk kollektivist. Det var knapt noen annen sosiolog som tenkte så mye på det kollektive, og samtidig levde så mye for seg selv. Det sosiale liv var hans emne, men ikke hans medium, skriver Rune Slagstad.

Høyt skattet professor: Han kunne være varm og nærværende – og kjølig avvisende. I offentlige disputter var det ikke sjelden det siste trekket som viste seg: Uenighet kunne gå over i fordømmelse, skriver Rune Slagstad. Østerberg ble bisatt fra Vestre gravlund sist fredag. Foto: Janne Lindgren
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»