Annonse
00:00 - 03. mars 2017

Det handler om å redde liv

Annonse

Under overskriften «Sult med bismak i Sahel» kommer Kjetil Fred Hansen i Morgenbladet 17. februar med påstanden om at «UD samarbeider med diktatorer for å bekjempe sult og terror i Sahel». Fredag 24. februar inviterte Norge til en internasjonal giverkonferanse i Oslo. Målet er å mobilisere politisk oppmerksomhet og bistand til millioner av mennesker i utsatte områder i det nordøstlige Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun.

Dette er på mange måter en neglisjert krise, der nærmere elleve millioner mennesker har et prekært behov for humanitær bistand. Av dem har over syv millioner mennesker et akutt behov for nok mat. Det humanitære imperativ tilsier at vi skal hjelpe folk i nød. Derfor sa vi ja da FN spurte om Norge kunne bistå med å mobilisere det internasjonale giversamfunnet for å lindre nød og avverge en enda større krise. Vi ville ikke stå passive på sidelinjen og la være å hjelpe. Det er ikke barna i disse landenes skyld at det er mangel på godt styresett.

Dette er på mange måter en neglisjert krise.

Årsakene til at krisen har vokst seg så stor, er sammensatte. Nød og terror kan lettere spre seg, når infrastruktur mangler, økonomien stuper, korrupsjonen fortsetter og samfunnsutviklingen uteblir. I tillegg stikker klimaendringer kjepper i hjulene for matproduksjonen. Fra et humanitært ståsted er det uansett årsak viktig å gi beskyttelse og humanitær assistanse basert på folks behov. Norges humanitære bistand gis gjennom uavhengige humanitære aktører, basert på prinsippene om nøytralitet, uavhengighet og upartiskhet. Vi samarbeider med anerkjente, profesjonelle humanitære aktører innen FN-systemet og ikke-statlige organisasjoner.

Det er både viktig og riktig at landene det handler om på giverkonferansen i Oslo, stiller med sine regjeringsrepresentanter. Det er et hvert lands myndigheter som har ansvaret for beskyttelse av befolkningen, dekke deres grunnleggende behov og ivareta deres rettigheter. De er de som har ansvaret for å få gang i utvikling, investeringer og jobbskaping i regionen slik at alle kan få muligheten til en bedre fremtid.

Ved å bringe sivilsamfunn, myndigheter, FN og giverland sammen i Oslo, ønsker vi å legge til rette for en bedre gjensidig dialog og samarbeid, med mål om å redde liv i dag og sikre en bedre fremtid for de sivile i morgen.

Marit Berger Røsland er statssekretær i Utenriksdepartementet.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse