00:00 - 31. mars 2017

Den lille forskjellen

Camilla Stoltenberg skriver om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og opptak til studier. Hun sier vi må lete etter grunnleggende årsaker, og at ulik modning er en kandidat.

Forskning viser at jenters hjernebark i fremre del av pannelappen modnes noe tidligere enn gutters. Denne delen av hjernen er viktig for utvikling av språk, styring av oppmerksomhet og utøvelse av selvkontroll.

Selv om kjønnsforskjellene er små, vil de virke over mange situasjoner og lang tid i barns dagligliv. Slik kan små forskjeller aggregeres. Og forsterkes ytterligere dersom de rekrutterer til ulike sosiale og psykologiske utviklingsforløp.

Man kan designe en skole som har hjerneutvikling som høyeste prioritet.

Forskjellene i modning i disse hjerneområdene gir størst utslag i en skole som setter store krav til det å være verbal, styre oppmerksomheten, planlegge og lede seg selv. Skolen setter i dag store krav til teoretiske ferdigheter og evne til selvregulering. En lite tydelig lærer, for stort ansvar for egen læring og for mye stillesitting, forsterker dette på en ugunstig måte for begge kjønn, men trolig mest for guttene. Dette bør man gjøre noe med.

Man kan gå drastisk til verks og designe en skole som har hjerneutvikling som høyeste prioritet. Slike skoler finnes og resultatene, som er publisert i Science, er gode. Særlig blant barn med et dårlig utgangspunkt. Meditasjon, yoga, kognitiv trening og viljestyrkeøvelser er innslag i skolehverdagen. Når får vi se norske barn gjøre dette mellom økter med matematikk og geografi?

Pål Kraft er instituttleder og professor, PhD ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse