00:00 - 10. mars 2017

Applaus fra gata

Denne våren skal landets to største partier, Høyre og Arbeiderpartiet, behandle flere forslag som innebærer et ruspolitisk paradigmeskifte fra justis til helse. Norge står med dette ved et mulig veiskille i norsk ruspolitikk. Et veiskille verdt å stoppe opp ved – for dagens politikk fungerer ikke.

Å få bukt med åpne rusmiljøer som det på Plata i Oslo har i praksis betydd å gjøre det mindre synlig. Dagens praksis med bortvisning og bøtelegging bidrar til å bryte opp miljøene og gjøre dem fragmenterte. Ganske enkelt flytte på folk som er syke. For rusavhengighet, eller avhengighetssyndrom, som det heter i diagnosesystemet ICD-10, er en sykdom. Det har det vært lenge.

Avhengigheten medfører imidlertid lovbrudd all den tid besittelse og bruk av narkotiske stoffer er forbudt. Det brukes enorme ressurser på å bøtelegge og fengsle rusavhengige for besittelse av doser til eget bruk. Men det er ikke slik at rusavhengigheten alene er det som gjør denne pasientgruppen syke. Økt alder og langvarig og ustrakt rusbruk gir tid til og grunnlag for å utvikle alvorlige og komplekse sykdomsbilder.

Varme og medmenneskelighet skal erstatte kriminalisering og bortvisning.

Vi som jobber oppsøkende med skadereduserende helsearbeid på gata, applauderer initiativet. Ivaretagelse av helse er en anerkjennelse av menneskeverdet hos dem som lever i aktiv rus.

For mange er rusmiljøet nærmest et eget samfunn som lever parallelt på siden av vårt eget. Når fokus skiftes fra å mistenkeliggjøre og straffe til å hjelpe og ivareta, gjør vi noe riktig. Varme og medmenneskelighet skal erstatte kriminalisering og bortvisning. Slik tar vi vare på dem som lever med rusavhengighet, slik kan vi hjelpe flere ut av avhengigheten og hindre at flere faller inn i den.

Marte Di Micco-Derås er leder for Sykepleie på hjul i Fransiskushjelpen.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»