00:00 - 10. februar 2017

Læring for alle

Regjeringen er godt i gang med å gjøre livslang læring og kompetanseheving for alle til regelen og ikke unntaket. I et innlegg i Morgenbladet 3. februar skriver Jonas Gahr Støre om det han kaller APs kompetansereform. Det er fristende å ønske AP velkommen etter. De fleste punktene Støre ramser opp er regjeringen allerede i gang med.

I februar i fjor lanserte regjeringen tiltak for å gi voksne bedre muligheter til kompetansepåfyll. Blant annet vil retten til videregående opplæring utvides. For å gjøre opplæringen mer fleksibel vil vi etablere en ny vei til fag- og svennebrev for voksne som gir mulighet til å kombinere opplæring med arbeid og inntekt. Regjeringen bygger allerede broer mellom teori og praksis gjennom yrkesfagløftet, og har akkurat lagt frem en fagskolemelding som skal styrke fagskoleveien. I tillegg har vi varslet at det skal settes ned et ekspertutvalg som skal se på finansieringen av livsopphold for voksne som trenger å ta grunnskole og videregående opplæring, og vi har også økt støtten til opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen.

De fleste punktene Støre ramser opp er regjeringen allerede i gang med.

Støre er opptatt av at muligheter til å lære skal gjelde for alle. Det har vært vår politikk lenge. Med utgangspunkt i den norske modellen la derfor regjeringen, partene i arbeidslivet, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet 3. februar frem en felles kompetansepolitisk strategi. Den skal bidra til å sikre arbeidslivet kompetanse og gi bedre læringsmuligheter i og utenfor arbeidslivet. Sammen gjør vi nå livslang læring til en realitet.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»