00:00 - 06. januar 2017

Sex, piller og moral

Til tross for at den effektivt forebygger hiv, har den nye pillen vist seg å bli svært omstridt, også blant skeive. Hvorfor det, spør Ketil Slagstad.

Beskyttelse: Hiv har gått fra å være en dødelig sykdom til en kronisk tilstand med normale livsutsikter, men sykdommen er like fullt omsluttet av skam. I homoseksuelle miljøer er spørsmål om løssluppenhet og moral blitt trukket inn i diskusjonen om forebyggende medisin. Foto: Jacob Aue Sobol/Magnum Photos/NTB Scanpix

De siste årene er mellom 220 og 250 personer i Norge årlig blitt diagnostisert med hiv. I underkant av hundre av disse er menn som har sex med menn (MSM), en gruppe med en relativt sett betydelig overrepresentasjon. I mange høyinntektsland har hivepidemien vist en nedadgående trend de senere år, unntatt i denne gruppen. Derfor er spørsmålet om forebygging blant MSM spesielt viktig.

 

Holdningsskapende kampanjer og satsning på kondom har vært bærebjelker i det norske forebyggende arbeidet mot hiv blant MSM siden 1980-tallet. Internasjonalt er dette i endring. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler nå at personer med høy risiko for hiv-smitte, deriblant grupper av MSM, bør tilbys medisinen preeksponeringsprofylakse (Prep). Det så langt eneste utforskede og godkjente preparatet på det internasjonale markedet selges under navnet Truvada. Brukt forebyggende virker Truvada ved å forhindre at en eksponering for viruset utvikler seg til en manifest hiv-infeksjon. I oktober i fjor kom anbefalingen fra Helsedirektoratet om å innføre Prep i Norge, den har Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å følge.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»