00:00 - 27. januar 2017

Kvalitet i velferden

Herrene Hverven og Innset kommenterer i 13. januar-utgaven mitt innlegg i Morgenbladet 6. januar. De føler seg misforstått når jeg skriver at «de mangler respekt for brukeren». Så harselerer de med at jeg kaller de eldre for brukere. Det blir bare semantikk, og tar fokuset bort fra det essensielle, men la gå, la oss bli enig om å kalle de eldre på institusjon for borgere, slik de gjør i Danmark, det høres vel fint ut?

Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.

Så til sakens kjerne, de to filosofene er teoretikere og vikler seg inn i vanskelige resonnementer. Mitt poeng var at de ikke med et ord ser ut til å være opptatt av kvalitet i omsorgen. I tillegg ser det ut til at de ikke kjenner til at all omsorg i kommune Norge nettopp dekkes av det offentlige, de private bare utfører oppdrag på det offentliges vegne (Sitat: «Mangler man respekt for mennesker og deres frihet hvis man sier at noen behov er så grunnleggende at de bør tas hånd om av fellesskapet heller enn profittmaksimerende selskaper?». Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.

Siden sist har Oslo kommune offentliggjort bruker og pårørendeundersøkelsen 2016. 227 sider med interessant informasjon. Her finner man for eksempel at samtlige sykehjem som har vært konkurranseutsatt viser at pårørende er mer tilfreds etter at private (kommersielle) har overtatt. Det viser videre at enkelte kommunale sykehjem ikke evner å forbedre opplevde kvalitet sammenlignet med 2010/2013. Høyre ønsker ikke å konkurranseutsette driften av alle sykehjem, men vi ser ikke poenget med å stoppe de kommersielle selskapene som kan dokumentere god drift. Jeg anbefaler å ta en tur til Paulus sykehjem for en kopp kaffe i deres kafe eller snart å spise middag på Romsås eller Rødtvet sykehjem som åpner nabolagsrestauranter på sykehjemmene.

James Stove Lorentzen (H) er leder av Helse og Sosialkomiteen i Oslo bystyre.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.