00:01 - 13. januar 2017

Kjetil Jakobsen om skøyteløp og politikk

Det dramatiske er ikke at regjeringen kan bli kastet, men at den kan bli sittende, skriver Kjetil Jakobsen.

En solrik og snøfattig vinterdag kan ikke tilbringes bedre enn med lengdeløpsskøyter på Frogner stadion i Oslo. Du folder hendene på ryggen til munter milslukerdans, eller du lar håndflatene sveve rytmisk gjennom luften, varsomt, lydløst, som når man kjærtegner noen man elsker. Du er to dyr i ett, kryper sammen som en katt for å sveve som en albatross. Det er hver mann for seg, men det er også et fellesskap mellom skøyteløperne, en taus samforståelse der de glir runde etter runde, som i tjeneste for noe høyere, noe kommende. Sett utenfra virker det rett nok snarere forgangent. Det kunne vært en scene fra 1950-tallet, fra Einar Gerhardsens Norge, hvis det ikke hadde vært for at de godt voksne skøyteløperne bærer trangtsittende trikoter som snarere avslører enn fremhever, og som er prydet med 2010-tallets grelle motefarger.

Menn som var unge på 1950- og 60-tallet, husker rundetider som generasjonen før dem husket salmevers. Skøyteløp var for norsk kultur hva tango er i Argentina. Med skøytene snøret ble arbeidsmannen kunstner. Lett og lydløst bevegde han seg i store sirkler, langsom og innadvendt med sørgmodig eleganse. I sentrum av en protestantiske kultur som ellers dyrket slitet i motbakkene, fantes utrolig nok dette øyeblikket av friksjonsløs eksistens, en nærmest vektløs tilstand, midt i all tyngde og alvor. Timen på isen var mye er enn et pustehull i hverdagens slit, snarere en transcendens. Og kanskje vil det alltid være slik, at en nordmann uten lengdeløpsskøyter er en mislykket latiner.

Annonse