00:00 - 20. januar 2017

Ja! Mer norsk kunst i verden

I Morgenbladet 13. januar har kulturredaktør Ane Farsethås en innsiktsfull kommentar om norske litteraturagenter og internasjonalisering av norsk litteratur. I samme innlegg kommer hun inn på de hverdagslige langsiktige kontaktenes betydning for internasjonal utveksling av litteratur og annen kunst og kultur. Til dette trengs ubyråkratiske ordninger som kan bistå «forfattere, kunstnere, forlag og tidsskrifter med det som gir mest uttelling: reiser, deltagelse på festivaler og messer, støtte til alle typer direkte internasjonale samarbeider.» Her foreslår hun at det nye kulturpolitiske instrumentet Kreativt Norge bør få i oppgave å legge til rette for nettopp slikt internasjonalt samarbeide.

Norske kunstnere innen alle kunstfelt er stadig mer etterspurt verden over.

Vi er helt enige med Farsethås i at utøvernes reiser ut er et av de viktigste tiltakene for å synliggjøre norsk kunst i verden. Dette arbeidet gjøres allerede i dag av de syv organisasjonene som utgjør Norwegian Arts Abroad (NAA) – Norla, Office for Contemporary Art, Norsk design- og arkitektursenter (Doga), Design and Architecture Norway, Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Music Norway og Stiftelsen Danse-og teatersentrum. Arbeidet startet i 21003 og pågår i tett og fruktbart samarbeid mellom nevnte organisasjoner, kunstmiljøene, ambassader/konsulater og Utenriksdepartementet. Samtlige forvalter støtteordninger på vegne av Utenriksdepartementet på hver sitt kunstfelt, se www.stikk.no, i tillegg til flere egne støtteordninger som kommer aktørene i de respektive feltene til gode.

Norske kunstnere innen alle kunstfelt er stadig mer etterspurt verden over. Nettverket NAA er et samarbeidsinitiativ som ble opprettet av organisasjonene i 2016 for å styrke og synliggjøre dette arbeidet.

NAA-partnerne har over flere år bygget seg opp internasjonale nettverk i samarbeid med internasjonale kulturaktører og plattformer, festivaler og lignende i en systematisk og langsiktig strategi forankret i de ulike kunstfeltene. Vi samarbeider direkte med kunstnerne og kulturaktørene som vi ser på som de viktigste ambassadørene for norsk kunst og kultur ute, og vi tilstreber å arbeide i kortlinjete og ubyråkratiske strukturer.

NAA ble over årets statsbudsjett utpekt som et viktig virkemiddel i satsningen på norsk kultureksport, hvor samtlige organisasjoner over Kulturdepartementets poster ble tildelt én million kroner hver i friske midler. Det er i samme budsjett lagt opp til et tett samarbeid mellom Innovasjon Norge, det nye Kreativt Norge og organisasjonene i Norwegian Arts Abroad. Dette samarbeidet ser vi frem til! Målet må nå være å finne en god rolle - og ansvarsfordeling, slik at vi unngår dobbeltarbeid, for at vi sammen kan bidra til et videre løft for norsk deltagelse og tilstedeværelse internasjonalt og som bygger på det arbeidet som allerede er gjort.

Tove Bratten, direktør, Stiftelsen Danse- og teatersentrum
Margit Walsø, direktør, Norla
Kathrine Synnes Finnskog, direktør, Music Norway
Hege Henriksen, direktør Norwegian Crafts
Stine Helgeland, avdelingsdirektør, Norsk Filminstitutt
Trude Gomnes Ugelstad, direktør, Doga
Katya Garcia-Anton, direktør, OCA

Alle er partnere i nettverket Norwegian Arts Abroad
 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»