00:00 - 27. januar 2017

Ingen flere medaljer

Forsvarsdepartementet viser en fatal mangel på politisk klokskap i dekorasjonsspørsmålet, skriver Espen Søbye og Kjartan Fløgstad.

Frivillig innsats i Finnmark: Allerede de første dagene etter befrielsen av Kirkenes meldte omlag 1500 nordmenn seg som frivillige til de norske styrkene. Under ledelse av norske offiserer tok de straks opp trening og vaktarbeid. Foto: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet

De fleste som har grepet til penn eller tastatur i debatten om «den endelige avklaringen av dekorasjonsspørsmålet», har nok ikke lest rapporten, men fått med seg konklusjonen: Det skal ikke deles ut flere medaljer til personer som utmerket seg i kampen mot fascismen under andre verdenskrig.

Formuleringen «den endelige avklaringen av dekorasjonsspørsmålet» brukes flere ganger i Forsvarsdepartementets historikerprosjekt om «Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig, Nordmenns innsats». Ordvalget er ikke heldig, men typisk for utredningen, som ved å inneholde usedvanlig mange merkelige påstander og underlige resonnementer har fått lesere fra Finnmarks vidder til Sørlandets skjærgård, fra Østlandets skoger til Vestlandets fjorder til å gni seg i øynene og teppebombe avisenes debattsider med harme og indignasjon.

Mange ventet da departementet tok et slikt initiativ, at turen nå var kommet til kommunister, partisaner og sivilbefolkningen som tidligere etter manges mening ikke hadde fått den offisielle heder de fortjente. Når konklusjonen ble «ikke flere hedersbevisninger», og rapporten snakker ned innsatsen til gruppene som aspirerte til heder, er det lite å undre seg over at Forsvarsdepartementet har høstet storm. De som satte det hele i gang, var tydeligvis ikke klar over befolkningens vedvarende og fornyede interesse for krigsårene.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»