Annonse

Annonse

00:00 - 23. desember 2016

Rett og slett ikke smart

«Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis», skriver Kristin Clemet i Morgenbladet 9. desember. Clemet hevder at venstresiden mener det er umoralsk å profittere på andres behov. Det kan hende. Men hovedproblemet er ikke moralsk når det gjelder helsetjenestene. Det er rett og slett ikke smart å organisere slike tjenester som frie markeder. Og det er godt dokumentert.

Clemet skriver om at markeder kan fungere. Det er jo knapt noen nyhet. Mer overraskende er det at det ikke kommer noen tanker om hvorfor frie markeder ikke fungerer i helsetjenestene. Clemet hevder at det å la noen ta ut profitt gjør at de yter sitt beste for å levere det folk vil ha. Det er vel nødvendigvis ikke slik. For et hovedmål for private tjenesteytere er å tjene penger. Når målet er å tjene penger, kan andre mål, som kvalitet og gode arbeidsforhold for ansatte, komme i andre rekke.

Formålet med offentlige helsetjenester, og verdigrunnlaget for dem, er vesensforskjellig fra private. Det handler om et ønske om å bidra til bedre helse og det gamle hippokratiske ideal: «alltid trøste, ofte lindre og av og til helbrede». Dette verdigrunnlaget er bedre egnet til å sørge for høy kvalitet når man skal hjelpe pasienter. Det er ikke slik at det å være motivert av penger fører til høyere kvalitet enn det å være motivert av å hjelpe. Tvert imot.

HER !

Annonse