00:00 - 23. desember 2016

Professorer mot åpent landskap på NTNU

Professorer tvinges inn i åpent landskap på NTNU.

– Du er verneombud for omtrent 40 vitenskapelig ansatte som nå har måttet flytte fra eget kontor til pulter i åpent landskap i det nye Teknologibygget til NTNU, ifølge Universitetsavisa. Savner du bokhyllene?

– Vi har vært her i to-tre uker nå, og har det hyggelig sammen. Vi har fin utsikt. Problemet er bare at det ikke blir gjort så mye her, det er forstyrrelser hele tiden. Vi prater med hverandre i stedet for å jobbe. Et annet problem vi som er lærere og vitenskapelige ansatte har, er at kontakten med studentene blir dårlig. Før kunne de bare stikke innom kontoret for veiledning – vi praktiserte såkalt åpen dør-politikk. Nå må studentene først kontakte oss på Skype, så må vi sjekke om det er et ledig stillerom og gjøre en avtale. Det er ødeleggende.

– Men dere slipper clean desk og free seating?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»