Annonse
00:00 - 11. november 2016

Tendensiøs journalistikk

Annonse

Morgenbladet publiserte 4. november en sak om Norlights Education AS og våre tilhørende utdanningsinstitusjoner. Der rettes det blant annet sterke anklager mot driften av Drammen Montessoriskole.

Vi tar sterk avstand fra påstandene om at Drammen Montessoriskole driver med juks og forfalskninger. Morgenbladet baserer seg på episoder flere år tilbake i tid, og dette gjenspeiler på ingen måte dagens drift ved skolen. Samtidig legger de stor vekt på enkeltpersoners negative kampanjer mot skolen, noe som har bakgrunn i personlige og utenrikspolitiske interesser. Artikkelen nevner ikke at Emek Gunyuzlu trakk tilbake sine grove uttalelser og ba skolen om unnskyldning for dem. Dermed blir det en svært ubalansert fremstilling.

Våre skoler vil aldri ha noen tilknytning til politiske interesser i et annet land, heller ikke Tyrkia, som det påstås i dette tilfellet. Det har aldri vært – og kommer aldri til å være – akseptabelt at enkelte initiativtakeres etniske bakgrunn og personlige verdier skal blandes inn i skolens drift. Det har vi vært tydelige på fra starten, og det er vi fortsatt.

Drammen Montessoriskole og Norlights Education AS forholder seg helt og holdent til norske lover og regler som gjelder etablering og drift av friskoler. Den pedagogiske linjen er lagt opp etter montessoripedagogikken og godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.

Våre skoler vil aldri ha noen tilknytning til politiske interesser i et annet land.

Den røde tråden i Maria Montessoris budskap er «fred blant menneskene». Vi tilstreber oss på å styrke barnets evne til å konsentrere seg, oppnå selvdisiplin, selvtillit, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer og meninger. International Baccalaureate (IB-pedagogikken), som er vårt andre satsningsområde, skal utdanne kreative, selvstendige, tilpasningsdyktige, reflekterte, engasjerte og balanserte mennesker i en globalisert verden.

Vi skulle naturligvis vært foruten de utfordringene skolens administrasjon og ledelse hadde i oppstartsfasen. Imidlertid tar vi med oss disse erfaringene i det kontinuerlige arbeidet for å bli enda bedre. Dagens gode skolehverdag for barn og ansatte, inkludert de gode tilbakemeldingene fra mange fornøyde foreldre, er en bekreftelse på at vi er på rett vei. Derfor er vi også glade for dialog med og veiledning fra myndighetenes kontrollorganer.

Vi er ydmyke overfor alle barn og foreldre som har tillit til oss, og som ser det gode arbeidet som blir gjort ved skolen vår. Vi har satt oss som mål å være en utdanningsinstitusjon som står for fredelig sameksistens, respekt, empati og dialogbasert samhandling. Dagens elev- og lærermasse med nær 20 ulike nasjonaliteter er et veldig godt symbol på dette. Vi er engasjert i «Null mobbing», vi er en FN-skole og har en god dialog med andre montessoriskoler i Norge, Nederland og Italia.

Vi er stolte over å kunne tilby barna våre montessoripedagogikk gjennom et tilrettelagt miljø med inspirerende materiell, samt våre fem montessoripedagoger og andre dedikerte ansatte. Derfor er det ekstra belastende at Morgenbladet velger å drive med tendensiøs journalistikk. Vi velger imidlertid å møte dette med åpne dører, og ønsker både myndigheter og andre interesserte velkommen til å se nærmere på hvordan vi driver våre skoler.

Fatih Mehmet Deveci er konsernsjef, Norlights Education AS.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse