00:00 - 04. november 2016

Linn Herning: Åmås‘ blinde flekk

Knut Olav Åmås blottlegger en alvorlig svak maktanalyse, skriver Linn Herning.

Direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, er bekymret for ytringsfriheten i arbeidslivet, særlig i offentlig sektor. Det er det gode grunner til. Men når Åmås i sin kommentar (Aftenposten 16. oktober) ender opp med å etterlyse mer mot fra enkeltindividet, eksponerer han sin manglende forståelse.

Åmås‘ utgangspunkt er godt, og han påpeker det paradoksale i at «kritikklimaet [er] dårligere i stat og kommune, som tilhører oss alle, og der vi har rett til mest mulig innsyn». Dessverre slutter Åmås sin analyse der det interessante begynner. Hvorfor er rommet for kritiske ytringer fra ansatte minst i offentlig sektor? Og hvorfor er det blitt dramatisk dårligere på få år?

 

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»