00:00 - 28. oktober 2016

Svar til Nationaltheatret

Morgenbladet har mangeårig tradisjon for å publisere kunstverk inne i avisen, også mer aksjonistiske verk. Vi mener dette gir nye perspektiver til den offentlige samtalen, og oppfatter nok ikke vår «kontrakt med publikum» som så snever som den Nationaltheatret tilskriver oss. Verkenes budskap er ikke uttrykk for avisens politiske linje. Vi antar «debattverk», slik vi også antar debattinnlegg.

Den forvirringen som kan oppstå, selv om vi merker stoffet ved vignetter og andre redaksjonelle verktøy, må til en viss grad sees som en del av verket. Vi har stor tiltro til våre leseres kompetanse, men å finne den rette balansen i uttrykket er krevende, og vi er åpne for at vi ikke alltid lykkes fullt ut. I dette tilfellet var teksten merket «kunstverk» og vi trykket faktateksten: «Om verket: Teksten presenteres av NationalApology, på Ibsenfestivalen 25. September 2016». Verket er ikke usignert, slik Nationaltheatret skriver, det er signert kunstnergruppen NationalApology.

Nationaltheatret og Morgenbladet har i bunn og grunn gjort det samme.

Nationaltheatret står i sitt innlegg «last og brast» med den kunstneriske friheten. Kunstnerne trenger også frie medier som tillater kunst «rett på trykk». Nationaltheatret og Morgenbladet har i bunn og grunn gjort det samme i dette tilfellet, å tilrettelegge for et eksternt kunstuttrykk. Morgenbladet er en medieinstitusjon, men avisen er også en kulturinstitusjon. Derfor setter vi stor pris på at teatersjef Hanne Tømta velger å svare på kritikken nettopp hos oss.

Lena Lindgren er politisk redaktør i Morgenbladet.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»