00:00 - 28. oktober 2016

— Ekte, etiske dilemmaer

Debatten om bruken av levende modeller er viktig, mener Solveig Østrem.

– I forrige uke publiserte Marianne Bang Hansen en kronikk i Aftenposten der hun skrev at hun følte seg utlevert i eks-mannen Geir Gulliksens roman Historie om et ekteskap. Hva tenker du om Bang Hansens kronikk?

– Jeg leste den med stor interesse. Det er viktig og interessant at disse fortellingene kommer. De berører ekte, etiske dilemmaer som forfattere ikke kommer utenom. Det blir kanskje bedre litteratur av at forfattere skriver tett på sitt eget liv, desto større blir dilemmaet. De som leser bøker, skriver bøker og lager bøker, må leve med at dette er en debatt som kommer jevnlig.

– Opplever du at debatten har flyttet seg siden din artikkel i Samtiden?

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»