20:00 - 01. september 2016

Reformeres nedenfra

I artikkelen «Nødrop fra Auditorium 1» tar Morgenbladet prisverdig nok opp spørsmålet om kvalitet i høyere utdanning. Dette er et viktig spørsmål, ikke minst ved de enhetene som har et krevende forholdstall mellom antall studenter og antall ansatte. Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo er en slik enhet, selv om utviklingen går i riktig retning.

Ved instituttet er vi svært opptatt av å bruke ressursene våre på best mulig måte og av hvilke undervisningstiltak som mest effektivt bidrar til å fremme kvalitet i undervisningen, ikke minst på bachelornivå. Flere reformer de siste årene har gjort at vi nå gir studentene tettere oppfølging underveis, og dermed også kan skjerpe de kravene vi stiller til studentene våre. Dette er helt i tråd med studentenes egne ønsker. Vi har innført seminarundervisning på samtlige fordypningsemner på bachelorprogrammene, og denne undervisningen utføres i dag av ansatte ved instituttet. Denne høsten gir vi også tilbud om kollokviestøtte på de store innføringsemnene.

Det jobbes systematisk med studiekvalitet ved instituttet, og initiativet til reformer har kommet innenfra.

Både undervisnings- og evalueringsformene er mer varierte i dag enn de var for bare kort tid siden. Vi kan helt sikkert bli enda bedre, men tilbakemeldingene fra studentene tyder på at de er meget fornøyde med disse endringene og at vi har lykkes med å utvikle undervisningstiltak som fremmer studentenes egeninnsats og læring.

Tall fra Studiebarometeret viser at studentene ved bachelorprogrammet i statsvitenskap ved UiO alt i alt er mer fornøyd med det studieprogrammet de går på enn landsgjennomsnittet av bachelorstudenter i statsvitenskap, og studentene våre er mer fornøyde nå enn de var for kun to år siden. Søkertallene til de bachelorprogrammene som administreres av Institutt for statsvitenskap er gode (varierer mellom 4,75 og 2,6 førstevalgssøkere per studieplass), og den nedre poenggrensen for opptak ligger høyt for alle våre bachelorprogrammer.

Det jobbes systematisk med studiekvalitet ved instituttet, og initiativet til reformer har kommet innenfra. Det har vært en udelt glede å være vitne til de ansattes engasjement for å forbedre kvaliteten på den undervisningen vi gir bachelorstudentene våre. Morgenbladet tegner et bilde av universitetsansatte som av ulike grunner nedprioriterer undervisning til fordel for forskningsforpliktelser. Dette bildet er det meget vanskelig å kjenne seg igjen i. Mange forskere søker seg til universitetet nettopp for også å kunne undervise, og dyktige og motiverte studenter er et konkurransefortrinn for Institutt for statsvitenskap i konkurransen om flinke forskere.

Anne Julie Semb er instituttleder ved institutt for statsvitenskap, UiO.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»