00:00 - 09. september 2016

Planlagt usammenhengende

Skulle Oslo kommune bygget sammenhengde sykkelveier, ville vi ha måttet vente i årevis på selv den minste stump.

Du reagerte kraftig på en notis i forrige Morgenbladet, der det ble antydet at «kladding» var prinsippet som ligger bak utviklingen av sykkelveinettet i Oslo. Altså «en veistump her og en veistump der, uten å hekte dem sammen», for å sitere notisen. Hvorfor reagerte du?

– Fordi vi er fullstendig klar over at vi har en kommunikasjonsutfordring i den trinnvise utviklingsmodellen vi har innført. Det kan se ut som kladding. Men egentlig er det tiltak steg for steg, for at vi skal kunne gjennomføre ting raskere. Tidligere har det vært planlagt for lange strekninger under ett, med lange planprosesser som har tatt årevis.

– Ikke kladding, men trinnvis utviklingsmodell, altså.

Annonse

«Bombasterier, postmodernistisk forhold til sannhet og verbale trylletriks.»
«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»
«Jeg mener at enhver har krav på samme rettssikkerhet som alle andre.»