00:00 - 09. september 2016

Mohamed Abdi: Om kongen sin

Kong Harald er min konge, skriver Mohamed Abdi.

«Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting». Kong Harald har holdt tale på slottets hagefest, og dermed blusset den evige debatten opp igjen: Hva er det norske? Talen er kritisert for å inneholde en rekke selvfølgeligheter, men har også blitt hyllet, og tatt særlig godt imot av bindestreksnordmenn. Det vil si nordmenn med innvandrer og/eller minoritetsbakgrunn. For meg var den fremste grunnen til at talen var viktig, at den kom i rett tid.

Alle som kjenner til retorikk vet at det er primært tre appellformer: patos, logos og ethos. Patos handler om følelser og det å appellere til tilhørere. Logos er som ordet sier seg selv, om argumentasjon og særlig det å fremme logiske og stringente argumenter for å overbevise andre. Det siste handler om talerens troverdighet. Har den som snakker etisk kapital? Men den kanskje mest fremtredende appellformen til kongen denne gangen er kairos. Det vil si konteksten, tid og sted for talen. Talesituasjonen rett og slett.

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»