00:00 - 09. september 2016

Misforståelser og veien videre

Over to sider i Morgenbladet leser vi i en kommentar fra Gaute Brochmann at Obos mener at arkitekten er overflødig, uviktig og uinteressant. Så feil kan man altså oppfattes, ut fra en spisset tittel på en konferanse om arkitekturens betydning for byens vekst, og på det som ble formidlet under seminaret.

Siden budskapet tydeligvis ikke var tydelig nok på konferansen, ser jeg det som viktig å dementere denne påståtte karikaturen av en holdning overfor arkitektur som fag og akademisk disiplin. Obos ble i sin tid stiftet av en arkitekt, vi benytter arkitekter på alt vi bygger, og vi har stor respekt for arkitektur. Vi har til og med så stor respekt for faget at vi altså valgte dette som tema for årets Obos-konferanse.

Debatten vi ønsket å gå i dybden på, var hva som egentlig er god arkitektur for en voksende by. Derfor hadde vi også innledere med ulikt utgangspunkt, blant annet Kjetil Trædal Thorsen, som leder arkitektenes rockestjernefirma Snøhetta, og den danske stjernearkitekten Dorte Mandrup, alltid interessante Erling Dokk Holm, rektor Ole Gustavsen fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Baard Schumann fra Selvaag og Charlotte Helleland fra Alliance arkitekter. Debatten vi hadde, opplevde jeg som opplysende og meningsfylt, og konklusjonen ble at Snøhetta og Obos skal arrangere en workshop om arkitektur. Dette ser jeg virkelig frem til. Tilbakemeldingene etter konferansen, også fra mange arkitekter, har vært at de opplevde diskusjonen som god, interessant og nyansert.

Brochmanns hovedinnvending overfor Obos er at vi ikke er innovative nok. Dette stemmer til en viss grad.

Det har vært litt overraskende å se noen av reaksjonene fra enkeltrepresentanter fra arkitektstanden etter Boligkonferansen, slik som fra Brochmann. Samtidig er vi glade for å se at de fleste som var til stede, forsto budskapet slik det var ment. Å stille spørsmål i arkitekturdebatten er å ta arkitekten på alvor. Det er nettopp fordi Obos ønsker gode prosjekter vi også trenger kommunikasjon og debatt om hva som er god arkitektur. Thorsen sa til Finansavisen at han tror det er grunnlag for en god videre debatt, det samme mener jeg.

Vi leser at Brochmanns hovedinnvending overfor Obos er at vi ikke er innovative nok. Dette stemmer til en viss grad. I Obos har vi stort sett brukt solide metoder som vi vet virker. Oppfordringen fra Brochmann tar vi på alvor, og denne stemmer godt overens med vår egen analyse. Derfor vedtok Obos nylig en ny strategi som peker ut retningen for konsernet de neste 20 årene. Vi skal satse betydelig mer på innovasjon, FOU og utvikling av grønne løsninger, samtidig ønsker våre ansatte at Obos skal ta et enda sterkere samfunnsansvar. Innovasjons- og industrialiseringskonkurransen på Ulven er bare begynnelsen.

Vår suksess måles primært ut fra om vi klarer å lage gode boliger til våre medlemmer, til fornuftige priser. For å lykkes med visjonen vår – «Obos bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» – er vi avhengig av å ha med oss flinke, visjonære og innovative arkitekter, som samtidig forstår og forholder seg til markedet.

Daniel Kjørberg Siraj er konsernsjef i Obos.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Bombasterier, postmodernistisk forhold til sannhet og verbale trylletriks.»
«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»