00:01 - 23. september 2016

Linn Herning: Nav, en lidelseshistorie

Jeg har sett den nordiske arbeidslivsmodellen dø, skriver Linn Herning.

For en stund siden fikk jeg en videresendt en intern e-post fra Nav. For de ansatte var det en vanlig rapport fra en mellomleder. For en utenforstående var det et blikk inn i et system gått helt av hengslene. «Go`morn. Vi ligger tett under måloppnåelse. Det gjenstår bare 36 saker til vi er på dagsmål. (…) en [bør] oppnå en gjennomsnittlig saksmengde på minst 12 saker pr dag. De som ikke oppnår det må gå i dialog med meg om tiltak slik at vi kan se på rutiner, kompetanse og andre forhold.»

De som tror at New Public Management – tanken om at offentlige institusjoner kan drives etter modeller fra industrielle produksjonsbedrifter – er passé, vet lite om jobbhverdagen til offentlig ansatte.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»