00:00 - 16. september 2016

Kunnskapsbasert politikk

Forskere kan, når de dyrkes som popstjerner,­ forblinde fansen og forstyrre debatten, skriver Kristin Clemet.

Cathrine Holst og Johan Christensen er i gang med et stort forskningsprosjekt som skal studere endringer i det norske kunnskapsregimet. De skal blant annet se på «ekspertiseringen» og europeiseringen av offentlige utvalg. I et litt overordnet perspektiv dreier forskningsprosjektet seg om forholdet mellom forskning og politikk. «Alle» vil gjerne ha en kunnskapsbasert politikk, men hva menes egentlig med det?

Det høres enkelt ut: Først fremskaffer man all tilgjengelig kunnskap, og deretter «legger man på» et lag med verdier og politikk. Og dermed blir det demokrati. I praksis er det ikke like enkelt. Politikere misbruker og misforstår forskning, og forskerne er ikke uten politiske meninger og verdier.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»