00:00 - 05. august 2016

Tvillingårene

Vi har tapt kampen om definisjonsmakten hver dag siden 11. september, skriver Stian Bromark.

Bin Laden Is Dead, But He Won’t Lie Down.

Vi er snart midtveis mellom femårsmarkering av 22. juli og femtenårsmarkering av angrepet på tvillingtårnene 11. september 2001. De to hendelsene er så tett sammenvevd at det er umulig å snakke om det ene uten å nevne det andre.

Annonse

«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»
«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»