00:00 - 12. august 2016

Linn Herning: Lenge leve Kapital!

Noen selskaper tjener på å skjule sin virksomhet, skriver Linn Herning.

Mens nordmenn flest har prioritert saltvann i håret og selfies på fjelltopper, skjedde et av arbeidsårets store begivenheter for meg: utgivelsen av Kapitals sommerbilag, en liste over Norges 500 største bedrifter. Listen er, uansett politisk ståsted, en godtepose av informasjon om norsk økonomi.

 

Etter noen års nærlesing er det likevel manglene og variasjonene fra år til år som slår meg. Informasjonen er tilsynelatende objektiv ettersom listen rangerer bedrifter etter fjorårets omsetning. Likevel ligger det mange valg bak en slik rangering – både av bedriftene og i redaksjonen. Det meste er nemlig flytende i samtidens økonomi.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»