00:00 - 26. august 2016

— Lett å underbygge

Elin Ørjasæter skapte storm i sosiale medier da hun forrige uke skrev i Morgenbladet at det må være forskjell på fyllerør og voldtekt.

– «At vårt rettssystem systematisk kaster kåt og nysgjerrig ungdom i fengsel på grunn av fyllerør, er en påstand som må dokumenteres og underbygges», skrev jusstudenten Tarjei Ellingsen Røsvoll i et motinnlegg på morgenbladet.no. Hvor hadde du det fra, egentlig?

– Han legger frem dette som et sitat, men jeg har selvfølgelig ikke formulert meg slik. Jeg har sagt at loven rammer gråsonetilfellene for hardt og de rå overfallsvoldtektene for mildt. Det er det lett å underbygge, blant annet gjennom eksemplene i den refererte artikkelen i Lov og Rett. Men jeg skal gi Tarjei Ellingsen Røsvoll et poeng: Diskusjonen om jussen bør splittes i to, den ene om hva som er voldtekt, den andre om straffenivået. Dette skillet kunne vært tydeligere i min kronikk.

– Driver du med uforpliktende synsing om voldtekt?

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»