00:00 - 12. august 2016

Kunsten å bygge en by

Urbanitet er samspillet mellom byens form og menneskenes bruk av denne formen.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse