00:00 - 26. august 2016

Dødens triumf

Hvilke dører er vi i ferd med å åpne når vi bejubler legeassistert selvmord i kulturen og i media, spør Jan Grue.

Kropp og kultur: Jan Grue forsker blant annet på kroppsforståelse, sykdom, funksjonshemming og normalitet. Fortellinger om legeassistert selvmord er blitt klikkdrivende gladsaker, skriver han. Foto: Christian Belgaux

Hør Jan Grue i en samtale om vår tids fascinasjon for assistert selvmord på Morgenbladets podcast. Abonnér via Itunes

Et sitat fra D. H. Lawrence, den store modernisten, den store litterære vitalisten, har hjemsøkt meg siden jeg for et tiår siden leste det i John Careys The Intellectuals and the Masses. Det er ikke hentet fra Lawrences romaner, men fra et privat brev, og det lyder:

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»