00:00 - 15. juli 2016

Narrenes skip – landflyktigheten som skjebne

Landflyktighet er ikke bare individuell skjebne, men også et fellesmenneskelig grunnvilkår, skriver Trond Berg Eriksen.

Narrenes skip: Vemund Thoe er en av mange kunstnere som har latt seg inspirere av den gamle allegorien om de utstøtte som ble internert i skip på vannet, hans maleri Ship of Fools ble vist på Høstutstillingen i 2015. Foto: Anu Vahtra

Hør Trond Berg Eriksen fortelle mer om narrenes skip og modernitetens svakheter på Morgenbladets podcast. Abonnér via Itunes eller lytt her:

I oppgjørene omkring innvandring og flyktninger står definisjonen av de fremmedes annerledeshet helt sentralt. I mange generasjoner, men ikke tidligere enn i romantikken, ble rasetilhørighet brukt som en slags forklaring på alt det som skilte folkeslagene. Raseteoriene var ikke i utgangspunktet primitiv politisk hets, men tidens feirede «vitenskap». Intetanende turister i kulturhistorien kaller nå alt fremmedhat for «rasisme», fordi de ikke greier å se forskjellen på affekter og diskrimineringsstrategier, håndfaste årsaker og tilfeldige begrunnelser.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»