00:00 - 03. juni 2016

Tove: Gravdal: 13 år i krig

Godal-utvalgets Afghanistan-rapport bør helst bli like viktig som Gjørv-rapporten, skriver Tove Gravdal.

Evaluering: Etter 17 måneders arbeid kommer nå evalueringen av Norges innsats i Afghanistan. Bildet: En norsk Isaf-soldat på patrulje i Kabul, oktober 2004. Foto: Paula Bronstein/Getty Images

Mandag 6. juni får vi en slags fasit: Hva kom ut av 13 års norsk innsats i Afghanistan? Hva fikk afghanerne – og Norge – igjen for milliarder i bistand og enda flere milliarder til militære operasjoner i årene 2001 til 2014? Etter 17 måneders intenst arbeid kommer nå rapporten fra utvalget som har evaluert den norske Afghanistan-innsatsen.

Utvalget ledes av Arbeiderpartiets Bjørn Tore Godal, som var forsvarsminister da al-Qaida angrep USA i 2001, noe som utløste USAs angrep på Afghanistan 7. oktober. Men Godal måtte gå av etter Aps valgnederlag samme høst, han er derfor ikke en av de mange politikerne som sendte av gårde 8500 norske soldater eller 7,6 milliarder kroner i sivil bistand i disse 13 årene. Det er å håpe at han har hatt distanse nok til egne partifeller og andre politikere i andedammen Norge til å evaluere dem med åpent sinn.

De åtte forskerne i Godal-utvalgets rapport er garantistene for at det blir en kritisk, solid og troverdig rapport. Astrid Suhrke, Kristian Berg Harpviken og Gunhild Hoogensen Gjørv har gjennom flere år, i bøker og intervjuer, slått fast at mye har gått galt med Norges engasjement i Afghanistan. Mats Berdal, professor ved King’s college i London, er en internasjonal anerkjent konfliktforsker, mens Gro Nystuen er en tungvekter innen krigens folkerett. Ingen av disse kan sette sin troverdighet på spill ved å undertegne en tannløs rapport.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.