00:00 - 17. juni 2016

Sann, og derfor god

Hadde kritikken av Eddy Bellegueule vært den samme om skildringen var av en oppvekst på Montebello?

Monolog: Sammen med regissør Kjersti Horn har Emil Johnsen laget en sceneversjon av Farvel til Eddy Bellegueule. Folk kjenner seg igjen, skriver Johnsen. Foto: Chris Erlbeck

Kjartan Fløgstad har i Morgenbladet kritisert forfatteren Edouard Louis for å gi et forenklet, løgnaktig bilde av egen oppvekst i et arbeiderklassemiljø i Nord-Frankrike: Et nidbilde som svartmaler og ser ned på den arbeiderklassen han selv kommer fra. Fløgstad går til og med så langt som å insinuere at Louis’ historie ikke er sann, men spekulativ og beregnende.

I flere uker har vi gjenskapt Eddy Bellegueules historie som teater, en monolog skapt ut av Louis’ bok. Etter å ha lest boken igjen og om igjen, redigert, lest igjen, lurt på hva er kjernen, hva vi skal ta med og ikke, har Kjersti Horn og jeg laget en monolog over boken. Den er blitt spilt for flere hundre publikummere i Oslo, Bergen og Molde. Og reaksjonene har vært de samme overalt. Folk som kjenner seg igjen, og sier: «Dette er min historie.»

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»