00:00 - 03. juni 2016

Postmodernismens ruiner

Byantikvaren vil ikke kjempe for Galleri Oslo. Men kan være villig ti å kutte barnet i to.

Bli med Espen Hauglid på besøk i Galleri Oslo. Abonnér på Morgenbladets podcast i Itunes. Eller hør det her:

– I forrige utgave av Morgenbladet gikk kulturredaktør Espen Hauglid inn for å bevare Galleri Oslo, et av de tydeligste postmoderne byggene i byen. Men dere vil ikke vil motsette dere rivning av dette stemoderlig behandlede praktbygget. Hvorfor ikke?

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»