Annonse
00:01 - 27. mai 2016

Vi må i hvert fall drøfte saken

Ørjar Øyen (f. 1927) leder an i kampen mot ansatt rektor ved Universitetet i Bergen.

Annonse

– Du var en av de første som skrev under på oppropet for å stanse universitetsstyret fra å vedta å gå fra valgt til ansatt rektor. Hvorfor er dette så viktig

– Universitetet har en lang tradisjon for å prøve å beholde en viss grad av selvstyrerett og autonomi i faglige og universitetspolitiske spørsmål. Men det er en tendens i verden at andre krefter vil ta over. Flere ønsker en andel i styringen av det akademiske liv. Det jeg har å si, er at vi i hvert fall må diskutere saken før vi gjør endringer i et regime som har lange tradisjoner for. Jeg mener det er risikabelt å fatte beslutninger uten de nødvendige drøftinger.

– Er det hastverket som er problemet?

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Større studier er i gang og vil muligens føre til godkjennelse av MDMA i 2021.»
«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»
«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»