Annonse
00:00 - 13. mai 2016

Kristin Clemet: Nyliberalisme på norsk

Staten er stadig mer til stede i våre liv, skriver Kristin Clemet.

Annonse

Det pågår for tiden en debatt i Morgenbladet om nyliberalisme, og om hvordan begrepet skal forstås, mellom Arne Johan Vetlesen og Thomas Hylland Eriksen på den side og Torbjørn Røe Isaksen på den annen. Men hvordan skal egentlig begrepet forstås på norsk?

Boken Nyliberalisme – ideer og politisk virkelighet (2007) er resultat av et større prosjekt ved Universitetet i Oslo. 27 akademikere, med ulikt politisk ståsted, har bidratt til boken, som tar for seg nyliberalismen som teoretisk idé og de konsekvensene den har fått i Norge.

Begrepet «nyliberalisme» er interessant, fordi det stort sett bare brukes av de som er kritiske til det de mener er nyliberalistisk. Ofte brukes begrepet som et skjellsord. I den grad begrepet gis et innhold, snakkes det ofte om demontering av velferdsstaten, om markedskreftenes frie spill og privatisering.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Større studier er i gang og vil muligens føre til godkjennelse av MDMA i 2021.»
«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»
«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»