00:00 - 13. mai 2016

Kristin Clemet: Nyliberalisme på norsk

Staten er stadig mer til stede i våre liv, skriver Kristin Clemet.

Det pågår for tiden en debatt i Morgenbladet om nyliberalisme, og om hvordan begrepet skal forstås, mellom Arne Johan Vetlesen og Thomas Hylland Eriksen på den side og Torbjørn Røe Isaksen på den annen. Men hvordan skal egentlig begrepet forstås på norsk?

Boken Nyliberalisme – ideer og politisk virkelighet (2007) er resultat av et større prosjekt ved Universitetet i Oslo. 27 akademikere, med ulikt politisk ståsted, har bidratt til boken, som tar for seg nyliberalismen som teoretisk idé og de konsekvensene den har fått i Norge.

Begrepet «nyliberalisme» er interessant, fordi det stort sett bare brukes av de som er kritiske til det de mener er nyliberalistisk. Ofte brukes begrepet som et skjellsord. I den grad begrepet gis et innhold, snakkes det ofte om demontering av velferdsstaten, om markedskreftenes frie spill og privatisering.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»