Annonse

Annonse

00:00 - 20. mai 2016

Kommandoliberalisme

Morgenbladet 13. mai

Endelig debatteres nyliberalismen. Sist ut er Kristin Clemet, som i Morgenbladet 13. mai resirkulerer en Civita-artikkel fra 2008. Kanskje hun også er presset av det nyliberale produksjonsregimet for å rekke deadline? Vel, Clemet skriver at «begrepet nyliberalisme er interessant fordi det stort sett bare brukes av de som er kritiske til det de mener er nyliberalistisk. Ofte brukes begrepet som et skjellsord.»

Det stemmer ikke. Den nyliberale retorikken henter sin begrunnelse fra en sonderwegforståelse av den tyske statsdannelsen og fremveksten av det tredje riket. Den henter sin innflytelse fra gjennomslaget den fikk spesielt i verdensmaktene Storbritannia, USA (og delvis Kina) rundt 1980. Og den dominerer gjennom organisasjoner som WTO, IMF, EU og OECD.

«I den grad begrepet gis et innhold, snakkes det ofte om demontering av velferdsstaten, om markedskreftenes frie spill og privatisering» fortsetter Clemet. Nyliberalismen har dype historiske røtter sentrale historiske hendelser i forrige århundre og den forsøker å fremme løsninger som den mener skal hindre en gjentagelse av det tyske sivilisasjonssammenbruddet i det 20. århundre. I 1943 satt nemlig den nyliberale ideologen F. A. Hayek i England og var redd for etterkrigsplanene til vestmaktene: «Vi risikerer å lide samme skjebne som Tyskland», hevdet han. Ifølge Hayek var det de engelske sosialistene, Labour og Beveridgeplanen som truet med å nazifisere England ved å bygge ut staten. Derfor var England i 1943, i følge Hayek, på «veien til trelldom».

HER !

Annonse