Annonse
09:04 - 27. mai 2016

Justismord, lov og litteratur

Justismordprosjektet drevet av tre litteraturvitere ved Universitetet i Bergen er mislykket tverrfaglighet.

Feildømt: På Stavne-brua i Trondheim gikk den drepte Torunn Finstad på vei hjem fra Studentersamfunnet i Trondheim i 1977. Fritz Moen ble dømt for drapet, for senere å bli frikjent. Foto: NTB Scanpix
Annonse

Det følgende er en oppsummering av en lengre artikkel jeg har skrevet til Nytt Norsk Tidsskrift. Artikkelen tar utgangspunkt i de tre forskernes – Arild Linneberg, Bjørn C. Ekeland og Johan Dragvolls – uttalte ambisjon om tverrfaglighet i skjæringsfeltet mellom litteraturvitenskap og juss. Jeg diskuterer fire gjennomgående trekk ved prosjektet som hver for seg vanskeliggjør, og samlet umuliggjør, dialog mellom de to fagene:

 

For det første at forskernes omtale og bruk av nøkkeltermer i prosjektet preges av uklarhet og/eller inkoherens. Dette gjelder ordet «justismord» så vel som mange av de andre sentrale termene i prosjektet. Forskerne vil finne «årsaker til justismord», tilsynelatende uten å ha et avklart forhold til hva det er de vil finne årsaker til.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»