Annonse
00:00 - 20. mai 2016

Emil Flatø: Finkornede forskjeller

Postmodernismen lever! skriver Emil Flatø.

Annonse

Hør debatten om postmodernismen på Morgenbladets podcast. Abonnér via Itunes eller hør den her: 

Bjarne Riiser Gundersens nye bok, Da postmodernismen kom til Norge, er et underholdende portrett av den første generasjonen postmodernister i Norge. Prosjektet leder Gundersen til en treffende og dyster konklusjon om norsk intellektuelt liv: At de flamboyante postmodernistene midt på åttitallet erstattet ml-ernes omgripende dogmatisme med en annen, tåkete en: «Fra marxismens enøyde materialisme til poststrukturalismens monomane språkstudier.» Felles for dem begge er at de stammer fra rike filosofiske retninger (marxisme og poststrukturalisme), som medlemmene av bevegelsen omdannet til mer feilbarlige, intellektuelle ryggmargsinstinkter.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.