00:00 - 29. april 2016

En avskyelig idé?

Morgenbladet omtaler 22. april hvordan Ole Martin Moens vil gi økonomiske insentiver til kvinner som velger å insemineres med sæd fra intelligente menn for å øke antallet intelligente mennesker i samfunnet.

Hvis målet er et bedre samfunn, så mener vi at man i stedet bør sørge for at det blir flere kvinner og færre menn i samfunnet. I vårt samfunn topper menn de fleste negative statistikker og står for det meste av kriminell, voldelig og uetisk atferd. På den annen side er menn snart fraværende i de fleste høyere utdanningsløp.

Kvinner bør stimuleres økonomisk til å føde kvinner.

Kvinner skal ikke nektes å føde menn, men de bør stimuleres økonomisk til å velge å føde kvinner. Man kan sikre at barnet blir en jente ved kunstig befruktning eller ved seleksjon ved tidlig abort. Dette er det mest effektive grepet for å utvikle samfunnet i en positiv retning.

Samfunnet slipper en rekke utgifter til drop out-tiltak, politi, fengsel et cetera. Det vil sikre økningen av intellektuell kapital i samfunnet slik Moen ønsker seg. Alle samfunnets oppgaver vil kunne bli ivaretatt på en bedre måte enn i dag.

Noen kvinner vil være redde for manglende tilgang på menn som livs- og seksualpartnere. Familiestrukturene vil tilpasse seg den nye virkeligheten. Vi er sikre på at dagens utvikling av virtuell virkelighet vil gi kvinner alle de seksuelle opplevelser de måtte ønske seg uansett.

Vi vet noen vil finne dette provoserende. Om du er uenig, så argumenter for hvorfor vi tar feil. Hva mener Ole Martin Moen om vårt forslag?

Ina Herrestad og Henning Herrestad
Utilitaristene

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»